Digitalna štampa

Digitalna štampa ili skraćeno DTG (direktna digitalna štampa) tehnika koja znatno ubzava proces realizacije tkz “poslova za juče”, jer je vreme pripreme za štampu daleko kraće u odnosu na druge tehnike. Proces štampe se vrši direktnom vezom računara i samog štampača. Pogodna je za male i srednje tiraže,kao i za štampu u punom koloru, do A3+ formata (330x488mm), na raznim vrstama papira i gramaturama od 80-350g. Najčešće traženi artikli su vizit karte, flajeri, pozivnice, vaučeri, diploma, katalozi, memorandumi…

MINIMALNA KOLIČINA: 1+

OTPORNOST ŠTAMPE: ●●●○○

CENA: ●●●●○